jan Sonja li pali e toki pona.
jan Jonathan li pali e sitelen sitelen.
jan Olaf li pali e nasin pi sitelen kepeken sitelen sitelen.
jan Same li pali e linja pi sitelen sitelen.
jan Talu li pali e ilo ni.

o tawa ilo pi sitelen kepeken linja ante.